Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen


      Sociálna vízia  EURÓPSKEJ  ŠKOLY :
      Spoločne žiť, pracovať, vychovávať ...

     Sme najstaršia základná škola na území mesta Zvolen. Vekom najstaršia, duchom, mysľou a víziami budúcnosti veľmi mladá. Bohatá história, stovky dobrých i úspešných absolventov a prirodzená náväznosť práce na už realizované úlohy a dosiahnuté ciele nám umožňuje plniť základnú víziu školy t.j. vytváranie priaznivých podmienok a dostatku priestoru pre slobodný, prirodzený a tvorivý prejav detí.

Cieľom
edukácie v našej základnej škole je vytvárať u každého žiaka predpoklady pre celoživotné vzdelávanie.  Tvoríme  školu, ktorá  poskytuje kvalitné vzdelávanie a ktorá merateľným spôsobom podporuje osobnostný rast každého dieťaťa.
Profilácia školy je určená vyhovujúcou centrálnou polohou, ktorá umožňuje rozvíjať špeciálne zameranie na rozvoj prírodovedného a matematického myslenia ( 5 tried v 5. – 9. ročníku ZŠ – t.j. 20 % žiakov ), na rozvoj  IKT a jazykový variant výučby cudzieho jazyka od 1. ročníka ZŠ.


Čiastkové konkrétne úlohy sú realizované v súlade so strategickými projektami:

Medzinárodný projekt YOUTH FOR EUROPE
(mládežnícke výmeny, účastníci z Anglicka,
Francúzska, Švédska, Luxemburska, Holandska,
Belgicka a naša škola - SR)

Projekt Práca s nadanými a talentovanými deťmi

E-twinning (projekty IKT zamerané na komunikáciu
v cudzom jazyku)

Projekt ORANGE KONTO - "Čo to hrká v makovici"

Projekt NAŠIMI RUKAMI (KNZM)

Ruleta života - konkrétne aktivity na prevenciu
                     závislosti mládeže

Projekt:  Pamiatky okolo nás ...
             (Prírodné a kultúrne dedičstvo SR)

Enviromentálny projekt: VODA NAD ZLATO

Projekty ŠKD: Zábava šitá na mieru
                   Školská mliečna liga
                   Lesným chodníkom ...
                   ŠKD - veľká rodina.


     Ukazovatele kvality a úspešnosti sa opierajú o pozitívne vzťahy vo vnútri školy, o efektívnu spoluprácu s odbornou verejnosťou, o rozvoj i využívanie informačných a komunikačných technológii, o vyhľadávanie zdrojov na realizáciu školských projektov a programov.


                                  Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy


 

webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka