Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

SÚČASNOSŤ

O nás

deti MŠ Hrnčiarska

Materská škola sa nachádza v centre mesta. Je po rozsiahlej rekonštrukcii interiéru. V tomto čase je osemtriedna a s počtom zaradených detí patrí medzi najväčšie v meste. Zabezpečuje celodennú alebo poldennú starostlivosť skoro 170 deťom vo veku od 2,5  do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. O deti sa stará 28 členný kolektív – 17 pedagogických zamestnancov, 2 asistentky učiteliek,  5,5 prevádzkových zamestnancov,  a 5 zamestnancov školskej jedálne.     

 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu  rešpektujeme fakt, že pri rozvíjaní dieťaťa hlavnú úlohu vo výchove a celkovom rozvoji dieťaťa do šiestich rokov majú rodičia.

Výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole je zameraný  na všestranný rozvoj dieťa s prihliadaním na jeho individuálne schopnosti a danosti. Preto sa snažíme  rozvíjať pozitívny vzťah dieťaťa  ku vlastnej osobe, k iným deťom, k dospelým ľuďom, k prírode, k ľudovým tradíciám a k pohybovým aktivitám už od útleho veku.

Pri rozvíjaní kognitívnych schopností detí používame inovatívne aktivizujúce aj osvedčené klasické metódy, zameriavame sa na rozvíjanie komunikačných schopností detí, primárne v rámci materinského slovenského jazyka, sekundárne v rámci krúžkovej činnosti na oboznamovanie sa s cudzím jazykom. Využívame aktivizujúce metódy na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, logického a matematického myslenia, práce s digitálnymi technológiami primeranými veku a úrovni detí.

V materskej škole sa snažíme o vytvorenie kultúry, kde  každé dieťa a jeho rodina vedia, že sú objektom záujmu a starostlivosti.

Hlavným cieľom materskej školy je orientovať edukačný proces na rozvíjanie   osobnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach rozvoja, s prihliadnutím na  jeho individuálne schopnosti a potreby. 

Našou víziou je:  „Chápať dieťa, byť tu pre dieťa, rešpektovať dieťa a jeho rodinu".

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka