Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Základné informácie

 

Filozofiou našej školy je rozvíjať samostatné a zdravo sebavedomé deti cestou prirodzenej výchovy, položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, záujmov a potrieb, naďalej rozvíjať starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

KTO SME?

materska školaMaterská škola na Zlatom Potoku v krásnom a tichom prostredí, obklopená množstvom stromov a kríkov, ktorá ponúka Vášmu dieťaťu vo veku od 2 do 6 rokov príjemné a podnetné prostredie pre jeho zdravý rast.

Materská škola má 8 tried (z toho je jedna trieda    pre deti so zdravotným znevýhodnením) s nadštandartným materiálnym vybavením s dopravným ihriskom, veľkou záhradou v ktorej je detské ihrisko s množstvom preliezačiek, hojdačiek, šmýkačiek,tobogánom, pieskoviskami a ktorá ponúka deťom priestor na celoročné aktivity.

 

Materská škola v súčasnosti zabezpečuje celodennú alebo poldennú starostlivosť 158 deťom          vo veku od 2 do 6 rokov vrátane detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. O deti sa stará 31 členný kolektív - 18 pedagogických zamestnancov, 1 fyzioterapeut, 1 očná sestra, 4 prevádzkové zamestnankyne, 1 údržbár, 1 hospodárka a 5 zamestnancov školskej jedálne.

Trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením

V MŠ je 1 trieda špeciálna pre deti so zdravotným znevýhodnením.  Ostatné deti  so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami sú integrované v bežných triedach.
V priestoroch MŠ je poskytovaná aj rehabilitačná činnosť, logopedická starostlivosť, ortoptická a pleoptická starostlivosť.
                                                                                                                                                                                    

trieda pre deti so špeciálnymi potrebami                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytované služby

  • fyzioterapeut,
  •  pravidelý servis špeciálnych pedagógov,
  • pravidelná individuálna starostlivosť o deti s komunikačnými problémami,
  • pravidelná starostlivosť zdravotnej sestry o deti vyžadujúce pleoptické a ortoptické cvičenia zraku  pod odborným vedením Mudr.Abelovskej,
  • úzka spolupráca Centrom špeciálno - pedagogického poradenstva pri ŠZŠ vo Zvolene - spolupráca so psychológom,
  • úzka spolupráca s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene - depistáž - školská zrelosť ,

Zdravá MŠ                                                                                                                                                              

Od roku 1995 sme zaradení do národnej siete:

"ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE"

- Plníme projekt:"Chceme dýchať čistý vzduch"
- Každý rok navštevujeme Školu v prírode
- Branné vychádzky do blízkeho okolia ( Sliačska dolina, Bakova Jama)
- Sezónne činnosťi - bobovanie, sánkovanie
 

 

                    

 

RODINA - PARTNER


- otvorená škola
- úzka spolupráca s rodinou
- adaptácie detí v MŠ spolu s rodičmi
- otvorené hodiny
- besiedky pre rodičov, starých rodičov
- prezentácia zdravej výživy - ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov a pomazánok
- Noc bez mamičky (vianočná, alebo fašiangová v MŠ s príťažlivým programom)
- Metodicko-poradenská pomoc pre rodičov:
- v rámci výchovnej starostlivosti
- v rámci fyzioterapeutickej rehabilitácie
- spoločné akcie s rodičom

Pre potreby detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme v roku 2004 s pomocou mesta Zvolen, Rotary Zvolen a ďalších dobrých kamarátov zrekonštruovali terasu.

terasa

Detské ihrisko

Materská škola získala finančný príspevok z Ministerstva školstva SR v rámci projektu OTVORENÁ ŠKOLA na detské ihrisko.

 

                                                                                                                                     pohyblivý chodníkpieskovisko so šúchačkami                                                                                                         

 

 

 

 

 

Ihrisko je určené nielen deťom z našej materskej školy, ale aj deťom zo sídliska Zlatý Potok vo veku od 2 do 8 rokov,ktoré ho môžu navštevovať v sprievode rodičov.


 

webygroup

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka