Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Základná škola P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

 

                           


 

Škola, ktorej absolvent bude úspešný,
                                            vzdelaný a fyzicky zdatný mladý človek


Základná škola na Ulici P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene je štátnou školou s právnou subjektivitou, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen.
Súčasťou školy je zariadenie školského stravovania a školský klub detí.
Sme školou rodinného typu, ktorá je situovaná  v centrálnej mestskej zóne na Ulici P. Jilemnického s dobrým prístupom k autobusovej a železničnej stanici, čo umožňuje využívať ponuku nášho Školského vzdelávacieho programu žiakom z blízkeho i širokého okolia.
Hlavným cieľom práce školy je vybaviť žiakov takými kompetenciami, ktoré by im v budúcnosti umožnili uplatniť sa na trhu práce a úspešne sa realizovať v živote.
Na výchovno-vzdelávací proces sa využíva 20 klasických učební, počítačová učebňa, jazykové laboratóriá, učebňa pre špecifickú prípravu dievčat, herňa ŠKD, knižnica s pripojením na internet, telocvičňa, posilňovňa, gymnastická učebňa, viacúčelové asfaltové ihrisko. Na vyučovanie športovej prípravy v hokejových triedach využívame dve kryté ľadové plochy. 
Pre profiláciu školy so zameraním na výchovu a prípravu talentovaných športovcov sme vyhľadávanou školou. V roku 1976 sme ako jedna z prvých škôl na Slovensku zriadili  od 5. ročníka triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy v ľadovom hokeji. V roku 2007 sme našu ponuku rozšírili o triedy pre nadané deti na šport od 1. ročníka so zameraním na tenisovú prípravu a všeobecnú pohybovú prípravu ( v spolupráci s Lieskovským tenisovým centrom a TU Zvolen ).
Počas svojej 60-ročnej existencie škola  vychovala rad športových osobností, ktoré reprezentovali nielen naše mesto, ale i Slovenskú republiku, napr. kajakárka Elena Kaliská (Športovkyňa roka 2004,1. miesto OH Atény ), hokejový brankár Ján Lašák, Gabriela Stacherová, Vladimír Slamka, Jozef Kucej, Petronela Cerovská, David Zverko a ďalší.


Zapojenie do projektov:


KOMPARO  v 5., 8. a 9. ročníku
Detská lesnícka univerzita – projekt realizovaný v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene
Detská polícia, Správaj sa normálne, Daj prednosť životu – projekty realizované v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – vzdelávanie pedagógov v oblasti využívania IKT na vyučovaní
Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov
COMENIUS – medzinárodný projekt Školské partnerstvá ( Holansko, Anglicko, Nemecko)
Pomôž mi, aby som to dokázal sám - Montessori doučovanie organizované pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK - projekt organizovaný Odborom sociálnych vecí MsÚ vo Zvolene v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu cez Operačný program Vzdelávanie
Záložka do knihy spája školy - česko-slovenský projekt na podporu čítania žiakov
Zdravá škola, Triedenie odpadu – interné projekty


Viac informácií o našej škole môžete nájsť na www.1zszv.sk .
                                                                                                                          Mgr. Anna Cúttová, riaditeľka školy


 

webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka