Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejňovanie do 31.12.2018

2018 - Objednávky MŠ, ŠJ

Objednávky MŠ, ŠJ


 

2018 - Zmluvy

Zmluva o pripojení zariadenia-Stredoslovenské energetika Žilina - zverejnená 9.1.2018

Kúpno-predajná obchodná zmluva Pekáreň a cukráreň u Alexa Sliač - zverejnená 15.1.2018

Kúpna zmlua  rámcová ATC-JR, s.r.o. Púchov - zverejnená 15.1.2018

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci GM plus, s.r.o. Detva - zverejnená 15.1.2018

Kúpna zmluva o obchodných podmienkach Ján Machovič-EDEN Krupina - zverejnená 15.1.2018

Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, s.r.o. Zvolen - zverejnená 15.1.2018

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach GPM VOZ, s.r.o. Zvolen - zverejnená 23.1.2018

Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. Pezinok - zverejnená 23.1.2018

Rámcová kúpna zmluva HO&PE FAMILZ s.r.o. Poprad - zverejnená 23.1.2018

Rámcová zmluva o obch.spolupráci Ján Puškár Sliač - zverejnená 6.2.2018

Zmluva o pedagogickej praxi UMB B.Bystrica - zverejnená 12.2.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o pedagogickej praxi - zverejnený 12.2.2018

Kúpna zmluva MasoLAPIN, s.r.o. B.Bystrica - zverejnená 14.2.2018

Rámcová kúpna zmluva Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, zverejnená 14.2.2018

Zmluva o bežnom účte MŠ, VÚB Bratislava - zverejnená 9.3.2018

Zmluva o bežnom účte ŠJ, VÚB Bratislava - zverejnená 9.3.2018

Zmluva o dodávke stravy Súkromná materská škola Zvolen - zverejnená 13.3.2018

Kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov Valman s.r.o. B.Bystrica - zverejnená 13.3.2018

Kúpna zmluva na dodávku mliekárenských výrobkov Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok - zverejnená 15.3.2018

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci ASTERA, s.r.o. Trenčín - zverejnená 16.3.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane osobných údajov - zverejnená 4.5.2018

Zmluva o spracúvaní osobých údajov aSc Applied Software Consultants s.r.o. Bratislava - zverejnená 4.6.2018

Zmluva o dielo-výmena okien Profiwin s.r.o. Detva - zverejnená 14.6.2018

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s. Bratislava - zverejnená 14.6.2018

Zmluva o dielo-rekonštrukcia spojovacej chodby Stehlík Pavel Detva - zverejnená 15.6.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny Energie2, a.s. Bratislava - zverejnená 28.6.2018

Kúpna zmluva Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok - zverejnená 4.9.2018

Rámcová kúpna zmluva VITMEX-výrobná a obchodná firma Malé Kosihy - zverejnená 20.9.2018

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie - zverejnená 24.9.2018

Úrazové poistenie a poistenie pre prípad krádeže Allianz-Slovenská poisovňa - zverejnené 9.10.2018

Majetková poistná zmluva KOMUNÁLNA poisovňa, a.s. Bratislava - zverejnená 3.12.2018


 

2017 - Objednávky MŠ, ŠJ

Objednávky MŠ, ŠJ


 

2017 - Zmluvy

Zmluva o združenej dodávke elektriny, Energy Europe, SE Bratislava - zverejnená 9.1.2017

Zmluva o spolupráci pri nákupe a predaji tovaru, ASTERA s.r.o.Trenčín - zverejnená 2.2.2017

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach, Ján Machovič EDEN Krupina - zverejnená 21017

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach, GPM VOZ s.r.o. Zvolen - zverejnená 2.2.2017

Zmluva o obchodnej spolupráci GM plus, s.r.o. Detva - zverejnená 2.2.2017

Zmluva o dodávke tovaru, MasoLAPIN s.r.o. B.Bystrica - zverejnená 2.2.2017

Zmluva o dodávke tovaru, VITMEX-výr.a obch.firma Malé Kosihy - zverejnená 2.2.2017

Zmluva o poskytovaní stravy FARADY s.r.o. Lieskovec - zverejnená 22.2.2017

Ukončenie zmluvy o poskytovaní stravy FARADY s.r.o. Lieskovec - zverejnená 22.2.2017

Zmluva o dodávke výrobkov SNIEŽIK s.r.o. Čab - zverejnená 22.2.2017

Zmluva o spolupráci pri nákupe a predajni Ján Puškár Sliač - zverejnená 22.2.2017

Zmluva o dodávke mliekárenských výrobkov Tatranská mliekáreň Kežmarok - zverejnená 6.3.2017

Zmluva o dodávke tovaru AG FOODS SK s.r.o. Pezinok - zverejnená 15.3.2017

Zmluva o dodávke tovaru Pekáreň a cukráreň u Alexa Sliač, s.r.o. Sliač - zverejnená 21.3.2017

Zmluva o dodávke tovaru HO&PE FAMILY, s.r.o. Poprad - zverejnená 24.4.2017

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o. Orlov - zverejnená 19.5.2017

Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri MŠ Centrum, Zvolen - zverejnená 22.5.2017

Zmluva o dielo-oprava vnútornej kanalizácie MI&JA s.r.o. Zvolen - zverejnená 10.7.2017

Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava - zverejnená 21.8.2017

Allianz, poistenie pre prípade krádeže vecí - zverejnená 12.10.2017

Allianz, úrazové poistenie detí - zverejnená 12.10.2017

Zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY, s.r.o. Košice - zverejnená 29.11.2017

Dohoda o elektronickom doručovaní Daňový úrad - zverejnená 15.12.2017

Zmluva o dodávke plynu SPP a.s. Bratislava - zverejnená 15.12.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko - zverejnená 18.12.2017

 

 


 

2016 - Objednávky MŠ, ŠJ

Zoznam objednávok 2016


 

2016 - Zmluvy

Poistná zmluva, aktivačné práce - zverejnená 8.2.2016

Poistná zmluva, dobrovožnícka činnos - zverejnená 8.2.2016

Zmluva o dodávke stravy, Montessori Zvolen - zverejnená 18.2.2016

UNION Dodatok k poistnej zmluve - zverejnená 8.3.2016

Dodatok k Dohode o posk.príspevku z Úradu práce - zverejnená 8.3.2016

Zmluva o dodávke potravín, Agroukdo - zverejnená 14.3.2016

Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre UoZ, ÚPSVaR Zvolen - zverejnená 31.3.2016

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Zvolen - zverejnená 5.4.2016

Zmluva na dodávku školského ovocia, Valman s.r.o. B.Bystrica - zverejnená 9.5.2016

Komunálna poisovňa - dodatok č.2 k združenému poisteniu majetku - zverejnená 8.6.2016

Zmluva o dielo - lapač tukov, EKOKANAL s.r.o. Badín - zverejnená 25.7.2016

Zmluva o dielo - maliarske práce - zverejnená 17.8.2016

Zmluva na dodávku potr.tovaru GM plus Detva - zverejnená 9.9.2016

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny, GPM VOZ Zvolen - zverejnená 9.9.2016

Zmluva na dodávku potr.tovaru J.Puškár Sliač - zverejnená 9.9.2016

Zmluva na dodávku potr.tovaru MasoLAPIN B.Bystrica - zverejnená 9.9.2016

Zmluva na dodávku potr.tovaru INMEDIA Zvolen - zverejnená 9.9.2016

Zmluva na dodávku potr.tovaru J.Machovič EDEN - zverejnená 9.9.2016

Zmluva na dodávku potr.tovaru Pekáreň a cukráreň u Alexa Sliač - zverejnená 9.9.2016

Zmluva na dodávku potr.tovaru ATC-JR Púchov - zverejnená 9.9.2016

Zmluva o dielo, oprava fasády P.Stehlík Detva - zverejnená 20.9.2016

Poistná zmluva Union-úrazové poistenie - zverejnená 4.10.2016

Zmluva o dielo, mažovanie P.Stehlík Detva - zverejnená 17.10.2016

Kúpna zmluva na dodváku potr.tovaru HO&PE FAMILY Poprad - zverejnená 18.11.2016

Kúpna zmluva na dodávku potr.tovaru BIOKAFT Snina - zverejnená 18.11.2016

Zmluva o dodávke elektriny Energy Europe, SE Bratislava - zverejnená 9.12.2016

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Zvolen - zverejnená 14.12.2016

 


 

2015 - Objednávky MŠ a ŠJ

Objednávky MŠ a ŠJ


 

2014 - Objednávky MŠ a ŠJ

Zoznam objednávok


 

2014 - Zmluvy

2013 - Objednávky MŠ a ŠJ

zoznam objednávok


 

2012 - Zmluvy MŠ a ŠJ

2012 - Faktúry MŠ a ŠJ

zoznam faktúr


 

2012 - objednávky

objednávky 2012


 

Faktúry MŠ od 1.1.2011, zverejnené 24.2.2011
Faktúry MŠ od 1.2.2011, zverejnené 2.3.2011
Faktúry MŠ od 1.3.2011, zverejnené 4.4.2011
Faktúry MŠ od 1.4.2011, zverejnené 9.5.2011

Faktúry MŠ


 

Faktúry ŠJ od 1.1.2011, zverejnené 24.2.2011
Faktúry ŠJ od 1.2.2011, zverejnené 1.3.2011
Faktúry ŠJ od 1.3.2011, zverejnené 4.4.2011
Faktúry ŠJ od 1.4.2011, zverejnené 12.5.2011

Faktúry ŠJ


 

Zmluva GPM VOZ,s.r.o.,zverejnená 03.01.2011
Zmluva RADKA GS,s.r.o.,zverejnená 03.01.2011
Zmluva T-613,s.r.o., zverejnená 03.01.2011
Zmluva HOaPE FAMILY,s.r.o., zverejnená 31.01.2011
Zmluva PPRESS s.r.o. Detva, zverejnená 26.5.2011

Zmluva GPM VOZ

Zmluva RADKA GS

Zmluva T-613

Zmluva HOaPE

Zmluva PPRESS s.r.o.


 

Zmluvy MŠ a ŠJ


webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka