Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločnos pre predškolskú výchovu

Identifikačné údaje SPV:

SPV.png

 

Spoločnos pre predškolskú výchovu (ďalej Spoločnos) je nezávislou organizáciou, združujúcou na základe dobrovožného rozhodnutia odborníkov z teórie a praxe predškolskej výchovy, ako aj ostatných záujemcov o problematiku predškolskej výchovy.

Spoločnos je samostatnou právnickou osobou, ktorá má celoslovenskú pôsobnos.

Predsedníčka Spoločnosti: PaedDr. Jana Bolebruchová (MŠ, Bancíkovej 2, Bratislava)

Tajomníčka SPV: Mgr. Mária Kvietková (ZŠsMŠ, MPČź 35, Brezno)

Rada Spoločnosti: https://www.spv-zv.sk/rada-spv/

Sídlo: Materská škola, Ul. Hrnčiarska 2, 960 01 Zvolen

Kontakty:

Tel.: 0918 528 203

E-mail: spolocnostzvolen@gmail.com

IČO: 006 26627

webové sídlo: https://www.spv-zv.sk/
 


 

Spoločnos pre predškolskú výchovu - región Zvolen

Predsedníčka SPV - región Zvolen: Mgr. Kamila Strapková (MsÚ Zvolen)
Tajomníčka SPV - región Zvolen: Mgr. Tatiana Axmannová (MŠ, ź. Fullu 1689/43, Zvolen)

Počet členiek: 63

Tel.: 045/ 53 03 220, 0908 914 577
E-mail: kstrapkova@zvolen.sk

 


 

Vzdelávacia aktivita v Španej Doline

Členky SPV - regiónu Zvolen na dňa 18.10.2018 zúčastnili vzdelávacej aktivity v Španej Doline.

Prvá čas obsahovala návštevu Historickej školy prof. Jozefa Mistríka, kde sa oboznámili s históriou Španej Doliny a históriou školského vyučovania a jeho metódami používanými pred viac ako 100 rokmi, vyskúšali si prácu s historickými učebnými pomôckami (písanie na bridlicové tabužky, písanie brkom a kovovým perom) a boli im prezentované aktivity na realizáciu regionálnej výchovy s demi predškolského veku – prepojenie poznatkov z histórie regiónu s výtvarnými a tvorivými aktivitami. Vežkým zážitkom bolo premietanie filmu názorne demonštrujúceho technické parametre a fungovanie systému vodného kola pri ažbe v baniach.

V druhej časti absolvovali prechádzku po historickom baníckom chodníku spojenú s odborným výkladom a odporúčaniami na miesta exkurzií vhodných pre deti predškolského veku.

Účastníčky aktivitu  hodnotili vežmi pozitívne: "Počasie nám prialo, sprevádzali nás výborní lektori, očarilo nás krásne prostredie jesennej prírody a prostredia Španej Doliny. Zažili sme vežmi príjemný a obohacujúci deň. Určite sa sem vrátime, či už spoločne s demi z našich MŠ alebo súkromne a možno opä aj so Spoločnosou."

 


 

SPV Zvolen v Španej Doline

účastníčky vzdelávacej aktivity

účastníčky vzdelávacej aktivity

vyučovanie v Historickej škole prof. Jozefa Mistrí

vyučovanie v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka

prestávka v Historickej škole prof. Jozefa Mistrík

prestávka v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka

ukážka prepojenia poznatkov z histórie regiónu s v

ukážka prepojenia poznatkov z histórie regiónu s výtvarnými a tvorivými aktivitami


 
 
ukážka pomôcok určených na trestanie žiakov

ukážka pomôcok určených na trestanie žiakov

prestávka v Historickej škole prof. Jozefa Mistrík

prestávka v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka

prechádzka po historickom baníckom chodníku

prechádzka po historickom baníckom chodníku

prechádzka po historickom baníckom chodníku

prechádzka po historickom baníckom chodníku


 
 
prechádzka po historickom baníckom chodníku

prechádzka po historickom baníckom chodníku

rodný dom prof. Jozefa Mistríka

rodný dom prof. Jozefa Mistríka

pohžad na Španiu Dolinu z haldy

pohžad na Španiu Dolinu z haldy

oddych počas príjemného a obohacujúceho dňa

oddych počas príjemného a obohacujúceho dňa


 
 

 

webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka