Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ŠKOLSTVO

Základné informácie

Mesto Zvolen

Odbor školstva - školský úrad

Námestie slobody 22

960 01 Zvolen

Telefónne číslo: 045/5303 204


 

Mapy škôl a školských zariadení v meste Zvolen

materské školy

materské školy

základné školy

základné školy

základné umelecké školy

základné umelecké školy

stredné školy a vysoká škola

stredné školy a vysoká škola


 
 
centrá voľného času

centrá voľného času


 

OZNAMY

Úradné oznamy

Pokyn Mesta Zvolen P. č. 01/2019

Od 15.1.2019 n ...viac...


 

Vedenie Centra voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 Centrum voľné ...viac...


 

Vedenie Základnej umeleckej školy, Nádvorná 3366/10, Zvolen informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Základná umele ...viac...


 

Riaditeľstvo Základnej školy P.Jilemnického 1813/1, Zvolen informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Viac informácii nájdete v súbore na stiahnutie.

Riaditeľstvo Z ...viac...


 

Mesto Zvolen v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/ka Základnej školy P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Bližšie informácie nájdete v uvedenom súbore na stiahnutie.


 

Novelizácia č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 173 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Znenie Noveliz ...viac...


 

Oznamy z iných miest a obcí

Vedenie Materskej školy, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Materská škola ...viac...


 

Všeobecné oznamy

Vydanie metodickej príručky pre školské knižnice

Slovenská peda ...viac...


 

Oznamy o aktivitách škôl a školských zariadení

Centrum voľného času DOMINO organizuje:

max1000x81trLogo.jpg


Link n ...viac...


 

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene v školskom roku 2018/2019 ponúka:

Ponukový list ...viac...


 

Školy športu a umenia PinkHarmony organizujú:

2362328ec85258ff7e8530bfa9dd86a8-rimg-w720-h413-gmir.jpg

http://www.pi ...viac...


 

Projekty, súťaže a prehliadky tvorivosti

Celoslovenská súťaž detí v literárnom prejave „Ochrana pred požiarmi očami detí“

Vyhlasovateľ s ...viac...


 

16. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Zápalky v rukách detí“

Generálny sekr ...viac...


 

webygroup

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka